Η πρώτη συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου, Canary Wharf Consulting, και πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 28 Ιανουαρίου 2020. Η συνάντηση αυτή, αποτέλεσε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους οι εταίροι και να συζητήσουν τους στόχους του έργου και πώς θα τους υλοποιήσουν. Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τους δείκτες των παραδοτέων, τις επιμέρους εργασίες που θα αναλάβει κάθε εταίρος, διοικητικά και οικονοµικά θέµατα και τη στρατηγική διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.