Иницијалниот состанок беше организиран од Координаторот, Канари Варф Консалтинг и се одржа во Лондон на 28-ми јануари 2020 година.  Партнерите ја искористија првата средба за да се запознаат, да разговараат за целите на проектот и како да се постигнат истите, да направат проценка на резултатите и индикаторите за секој резултат, задачите и одговорностите на сите партнери, како и да се разгледаат административни и финансиски проблеми и стратегијата за промоција и дистрибуција на резултатите.