You are currently viewing APPLE: O inițiativă europeană pentru prevenirea abandonului școlar al tinerilor

Instrumente educaționale inovatoare menite să împiedice tinerii să renunțe la școală și să abordeze problema părăsirii timpurii a școlii (ESL – Early School Leaving) au fost dezvoltate ca parte a proiectului finanțat de UE  “APPLE: Platforma de avertizare timpurie pentru a preveni abandonul tinerilor din educația școlară” care a fost implementat  în ultimii doi ani (decembrie 2019 – noiembrie 2021) în Marea Britanie, Grecia, Spania, România, Portugalia și Macedonia de Nord.

În ciuda evoluțiilor semnificative în ceea ce privește integrarea școlară a tinerilor din medii vulnerabile, părăsirea timpurie a școlii rămâne o provocare pentru multe state membre ale UE, deoarece împiedică productivitatea și competitivitatea și alimentează sărăcia și excluziunea socială. Potrivit Eurostat,  în 2020, 11,8 % dintre tinerii bărbați și 8 % dintre femeile tinere din UE au abandonat timpuriu sistemul de educație și formare.

Inițiativa APPLE vizează combaterea părăsirii timpurii a școlii, prin dezvoltarea de instrumente inovatoare  pentru educatori, școli și autorități pentru a identifica mai ușor tinerii cu risc de abandon școlar. S-a acordat o atenție deosebită grupurilor care sunt cel mai mult expuse riscului de abandon timpuriu, cum ar fi copiii și tinerii refugiați și migranți, membrii comunităților rome sau minoritățile religioase, etnice și lingvistice, studenții cu nevoi speciale și studenții din familiile cu venituri mici și din zonele rurale defavorizate.

În timpul implementării sale, APPLE a dezvoltat un ghid pentru educatori,  o platformă de avertizare online  (https://www.appleproject.eu/platform/) – constând în materiale și instrumente științifice cheie – care  permit  educatorilor să aplice metode pedagogice inovatoare și să identifice mai ușor tinerii cu risc de abandon școlar. Identificarea copiilor și a tinerilor care cu risc de părăsire timpurie servește drept avertisment timpuriu, permițând educatorilor să ia măsuri și să abordeze riscul abandonului școlar. Platforma conține, de asemenea,  cercetarea națională din țările participante cu privire la problema părăsirii timpurii a școlii, un seminar de consolidare a capacităților pentru educatori și o cartă albă cu rezultatele științifice ale proiectului,  care a fost publicată în reviste științifice. Conținutul este disponibil în toate limbile partenerilor.

La finalul proiectului, în fiecare țară participantă au avut loc o serie de evenimente naționale pentru promovarea proiectului, iar la conferința finală, cares-a desfășurat online, au participat 150 de persoane  (educatori, ONG-uri, părți interesate din domeniul educației, psihologi) din țările participante. Proiectul a fost bine primit pe parcursul implementării sale prin  pilotări, chestionare și  prezentări. Partenerii vor continua să actualizeze platforma  și vor asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului. Platforma este gratuită pentru toți cei interesați de problema părăsirii timpurii a școlii.

Proiectul APPLE a fost finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Acesta a fost implementat de următoarele șase organizații: KMOP – Social Action and Innovation Centre (Grecia), Canary Wharf Consulting (Marea Britanie), Instalofi Levante (Spania), Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente Timișoara  (România), Aproximar – Cooperativa de Solidaridade Social (Portugalia), Family and Childcare Center – filială în Skopje (Macedonia de Nord).

Pentru mai multe informații, puteți vizita site-ul web al proiectului: www.appleproject.eu

Contact: info@appleproject.eu

COMUNICAT FINAL DE PROIECT.