DESPRE APPLE

Inovația proiectului APPLE

Prin dezvoltarea unui ghid pentru educatori și a unei platforme online de avertizare timpurie, ce cuprinde materiale și instrumente științifice cheie, proiectul APPLE își propune să ofere educatorilor, școlilor, organizațiilor și autorităților educaționale instrumentele necesare pentru a identifica tinerii care se află în risc de abandon școlar cât și pentru a preveni totodată abandonul școlar. Identificarea timpurie a copiilor și tinerilor care prezintă risc de părăsire a școlii va permite educatorilor să ia măsuri și să reducă riscul de abandon școlar.

Scopul proiectului APPLE se concentrează pe:

Dezvoltarea unui ghid dedicat educatorilor, precum și o platformă online, care va consta în materiale cheie (lucrări de cercetare, practici bazate pe fapte / experiențe, instrumente etc.)

Capacitatea de a permite educatorilor să aplice metode pedagogice inovatoare și să identifice mai ușor tinerii care prezintă risc de abandon școlar.

Identificarea modalităților de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, precum și a reformelor necesare dezvoltate la nivel politic și instituțional.

Creșterea gradului de conștientizare a comunității educaționale cu privire la importanța prevenirii timpurii a școlii.

Cum va reuși proiectul APPLE?

Prin proiectarea și organizarea de seminare de consolidare a capacității adaptate nevoilor educatorilor.

Prin organizarea de focus grup-uri cu tineri care prezintă risc de abandon școlar, precum și interviuri cu educatorii.

Prin elaborarea unui ghid pentru educatori, pliat pe profilurile tinerilor care prezintă risc de abandon școlar.

Prin dezvoltarea unei platforme online de avertizare timpurie, care va consta în materiale științifice și pedagogice: ghiduri, Cursuri on-line deschise și accesibile publicului larg dar și rapoarte.

Prin organizare de ateliere de lucru, cu implicarea factorilor decidenți și a tuturor actorilor implicați, pentru elaborarea unor planuri de acțiune concrete în prevenirea abandonului școlar