Platformă pentru prevenirea abandonul școlar și părăsirea timpurie a sistemului de educație

Părăsirea timpurie a școlii rămâne o provocare pentru multe state membre ale UE, în ciuda evoluțiilor semnificative care au fost făcute în ceea ce privește integrarea școlară a tinerilor care provin din medii vulnerabile. Necesitatea implementării proiectului APPLE a apărut ca urmare a nivelurilor ridicate în ceea ce privește părăsirea timpurii a școlii în statele membre ale UE și în alte țări asociate. Conform statisticilor publicate de Eurostat, 10,6% dintre tinerii (cu vârste între 18-24 de ani) din UE în anul 2017 nu și-au încheiat studiile din învățământul secundar superior din mai multe motive precum cele de natură socială, economică sau familială. 

APPLE își propune să abordeze problema părăsirii timpurii a școlii prin elaborarea unui ghid inovator dedicat educatorilor, precum și a unei platforme de avertizare timpurie, care să le permită să identifice cu ușurință tinerii care prezintă risc de abandon și să ia măsuri de prevenire împotriva părăsirii timpurii a școlii.

Care este grupul țintă?

Educatori, profesori și asociații de profesori din mediul academic

Școli / Directorii școlilor

Autorități educaționale, Autorități responsabile cu politica publică și alte părți interesate relevante