REZULTATE

Având în vedere importanța sprijinirii / dotării educatorilor cu abilități necesare pentru identificarea din timp a tinerilor cu risc de părăsire a școlii, scopul acestei acțiuni este de a dezvolta și implementa seminare de consolidare a capacității. Prin acestea, educatorii își vor îmbogăți cunoștințele în domeniu și vor dobândi noi abilități privind metodologiile pedagogice inovatoare. În plus, participanții vor putea face schimb de experiențe și bune practici dar și să își extindă rețeaua. Ca atare, educatorii vor putea oferi sprijin în timp util studenților care prezintă risc de abandon cât și familiilor acestora. Seminarele de consolidare a capacității vor fi organizate în Marea Britanie, Grecia, România, Spania, Macedonia de Nord și Portugalia.

Echipa APPLE va dezvolta un Ghidul pentru Educatori, care va include materiale despre profilurile tinerilor aflați în pericol de abandon, factori declanșatori si favorizanți pentru abandonul școlar timpuriu și povești personale ale beneficiarilor programului (cu acordul lor și în conformitate cu GDPR). Ghidul va fi disponibil public în limbile partenerilor proiectului (EN, GR, RO, ES, MK și PT) fiind promovat în rândul părților interesate. Această acțiune implică, de asemenea, focusarea pe grupurile țintă, și anume tineri cu risc de părăsire timpurie din educație și formare.

Ghidul pentru Educatori.

 

Această acțiune vizează dezvoltarea și testarea unei platforme online pentru educatori, școli, organizații și părți interesate. Platforma APPLE va consta în materiale cheie (lucrări de cercetare, practici și instrumente bazate pe fapte / experiențe, etc.), precum și ghiduri APPLE, curriculum și rapoarte. Platforma APPLE va permite educatorilor să aplice metode pedagogice inovatoare (mai precis, dialog deschis și filozofie pentru copii) și să identifice mai ușor tinerii care prezintă risc de abandon școlar.

Scopul este de a maximiza impactul proiectului APPLE prin atragerea atenției factorilor decidenți și a tuturor actorilor implicați, a instituțiilor de cercetare, a mediului academic, a activiștilor și a organizațiilor non-guvernamentale asupra unei probleme importante. Prin atelierele de consultare, participanții vor avea ocazia să discute despre problema abandonului școlar timpuriu, să identifice modalitățile de prevenire și reformele necesare la nivel politic și instituțional. În acest cadru, vor fi elaborate rapoarte sumare cu planuri de acțiune specifice, în timp ce cercetătorii APPLE vor participa la conferințe și vor publica lucrări în reviste științifice.think-tanks, research institutions, academia, activists and non-governmental organization on
a burning issue. Through consultation workshops participants will have the opportunity to
discuss on the early-drop-out-of-school issue, to identify ways of prevention and the
necessary reforms at political and institutional level. In this framework, summary reports with
specific action plans will be developed, while APPLE researchers will participate in conferences and will publish papers in scientific journals.